FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
(Planoformat: 296 x 210)
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1 000 st. 1 100 st. 1 200 st. 1 300 st. >>
90g Offsetpapper 2 703 1 2 863 1 3 019 1 3 176 1 3 338 1 3 500 1 3 659 1
120g offset-papper 2 755 1 2 919 1 3 083 1 3 252 1 3 420 1 3 588 1 3 753 1
200g offset-papper 3 187 1 3 413 1 3 640 1 3 866 1 4 095 1 4 325 1 4 557 1
300g offset-papper 3 397 1 3 653 1 3 909 1 4 166 1 4 424 1 4 683 1 4 945 1
135g Återvunnet papper 2 898 1 3 087 1 3 269 1 3 454 1 3 645 1 3 834 1 4 021 1
170g Återvunnet papper 2 991 1 3 189 1 3 385 1 3 585 1 3 786 1 3 989 1 4 188 1
250g Återvunnet papper 3 509 1 3 780 1 4 051 1 4 324 1 4 598 1 4 872 1 5 149 1
130g Silk-papper 2 224 3 2 376 3 2 526 3 2 678 3 2 833 3 2 979 3 3 006 3
170g Silk-papper 2 285 3 2 445 3 2 605 3 2 765 3 2 929 3 3 094 3 3 153 3
250g Silk-papper 2 678 3 2 890 3 3 107 3 3 266 3 3 543 3 3 761 3 3 863 3
350g Silk-papper 2 841 3 3 078 3 3 320 3 3 481 3 3 799 3 4 042 3 4 242 3
275g Gmund Verge White 7 072 1 7 836 1 8 603 1 9 370 1 10 148 1 10 928 1 11 710 1
275g Gmund Verge Creme 7 072 1 7 836 1 8 603 1 9 370 1 10 148 1 10 928 1 11 710 1
260g Chromokartong 3 185 3 3 243 3 3 304 3 3 366 3 3 923 3 3 983 3 4 044 3
Plast, 125 mikron 4 769 1 5 214 1 5 653 1 6 098 1 6 552 1 7 003 1 7 453 1
Plast, 250 mikron 6 000 1 6 608 1 7 218 1 7 830 1 8 457 1 9 081 1 9 708 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;